Kort om Mari: Doktorand vid Aalto-universitetet och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. 38-årig tvåbarnsmamma från Helsingfors, Brändö.
De Gröna #30

VALLÖFTEN 

1. Jag lovar att göra allt jag kan för att Finland är en föregångare när det gäller att lösa klimatförändringen och förhindra en omfattande utrotning av djur- och växtarter. Jag kommer att främja EU-samarbetet och en öppenhet inom beslutsfattningen.

2. Man borde investera i kunnande, ny teknologi och i den kreativa branschen ännu modigare. Finlands näringslivsstrategi borde uppdateras så att städerna tas i beaktande. Vi borde komma tillbaka till att verkligen uppskatta vår utbildning.

3. Jag arbetar för att vi ska vara världens mest jämnlika land. Vi behöver en familjeledighetsreform som stöder familjer och jämnlika yrkeskarriärer. Vi borde förebygga dåligt mående hos barn, unga, och äldre personer.

Läs mer här: Yle Valkompassen